Россиядәге юлларының төгәл категорияләре була. Яңа төзелеп килүче Яншык юлы документ буенча V категориягә карый. Димәк, 1 уртак полосалы, уртасында разметка белән бүленмәгән, киңлеге 4,5 метрдан ди ким булмаган юл булырга тиеш бу.